Yhteystiedot

Ajanvaraukset  ja tiedustelut psykologi@millalaitanen.fi

vastaanotto myös iltaisin.

Milla Laitanen

Ammatinharjoittajan tiedonantovelvoitteen mukainen huomautus: jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajanriitakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).