Lisätietoa

Kysythän lisätietoja yksilökäyntien, neuropsykiatrisen valmennuksen tai tunnetaitovalmennuksen hinnoista. Keväällä 2023 tapaamiset viihtyisissä vastaanottotiloissa Tampereen Hämeenkadulla, kotikäynteinä, tai halutessasi luonto- tai eläinavusteisesti toteutettuna, esimerkiksi talliympäristössä (Ylöjärvi, Valkeakoski).

Kotikäynnit

Pirkanmaan alueella +0,47e / km yli 20km edestakaiselle matkalle Tampereen keskustasta.

Psykologin etävastaanotto

Voit halutessasi sopia keskusteluajan myös etänä, joko puhelimitse tai suojatun videoyhteyden kautta toteutettavaksi.

Yksityiset psykologipalvelut ja valmennukset eivät ole kela-korvattavia. Tarkista, voitko saada käyntimaksun tai osan siitä korvattua henkilövakuutuksestasi, tai esimerkiksi työpaikkasi vakuutuskassan kautta. Huom! Palveluvalikossa ei ole saatavilla psykoterapiaa eikä neuropsykologista kuntoutusta.

Peruutusehdot

Mikäli joudun siirtämään sovitun tapaamisen, pyrin järjestämään uuden käyntiajan kohtuullisen ajan puitteissa. Mikäli peruutat sovitun tapaamisen alle 2 vuorokautta ennen sovittua aikaa, veloitan 50% tapaamisen hinnasta. Peruuttamattomista tapaamisista joudun veloittamaan 100% hinnan.

Lisätietoa

Mikä psykologi?

Psykologi on Valviran laillistama ja valvoma terveydenhuollon ammattihenkilö, tarkemmin ihmisen käyttäytymisen ja kehityksen, ajattelun ja tunteiden asiantuntija. Psykologilla on lain edellyttämä vaitiolovelvollisuus. Psykologi ei tarjoa psykiatrista diagnosointia tai tee lääkemääräyksiä. Psykologin ammattipätevyyden voit aina tarkistaa JulkiTerhikistä.

Mikä EASEL?

EASELⓇ-ohjaajakoulutus on ammatillinen täydennyskoulutus. EASEL (experiential social emotional learning) tarkoittaa kokemuksellista tunnetaitovalmennusta ja terapiaa. EASELin teoreettinen viitekehys on kehon ja mielen yhteyksistä ja vuorovaikutustieteistä tuotettua tutkimustietoa hyödyntävä (integratiivinen) kokonaisuus.

Mikä NEPSY-valmentaja?

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmiin liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan yhtenä kuntoutusmuotona ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa.

Tietoturva

Tarjoamistani yksityisistä psykologipalveluista ei tehdä kirjauksia Kantaan. Asiakkaalla on halutessaan aina mahdollisuus nähdä häntä koskevat, tallennettavat asiakirjat.

(https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat)

Eläinavusteisen tunnetaitovalmennuksen eettisyydestä

Eläinavusteisessa EASEL-valmennuksessa kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, niin ihmisten kuin eläinten osalta. Eläimet työskentelevät pääosin vapaana, riittävän isolla aidatulla tai muuten rajatulla turvallisella alueella, jolloin niillä on mahdollisuus halutessaan vetäytyä työskentelystä. Eläintä ei pidetä kiinni tai pakoteta mihinkään vastoin tahtoaan. Eläimet ovat ohjaajien työpareja, eivät alamaisia. Näissä puitteissa ohjattava oppii rakentamaan vuorovaikutussuhdetta siten, että suhteeseen liittyy alusta asti molemminpuolinen kunnioitus, luottamus ja välittäminen. Eläimet ovat koulutettuja ja tottuneita työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja ne saavat elää lajityypillistä elämää laumassa.